Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro eshop www.rta-stojanynavino.cz

Prodávajícím je firma NIKARO s.r.o. provozovatel internetových obchodů:
www.dokose.cz | www.elletipi.cz | www.hugo-frosch.cz | www.polti.cz  | www.rta-stojanynavino.cz | www.rolser.cz | www.pohlcovace-vlhkosti.cz  

Sídlo:
Olbramovice Ves 210,
25901 Olbramovice
Provozovna:
Veselka 48
259 01 Olbramovice - Votice

IČO: 11675047  DIČ: CZ11675047

Firma je zapsána:  Obchodní společnost NIKARO s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C352720

Bankovní spojení pro platby v CZK: 123-4662130267/0100
IBAN: CZ4301000001234662130267
Název účtu: NIKARO S.R.O
Komerční banka a.s., Prague, Czech republic
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX


Údaje pro platby v EUR: 123-4962690207/0100
IBAN: CZ2101000001234962690207
Název účtu: NIKARO S.R.O
Komerční banka a.s., Prague, Czech republic
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Telefonické objednávky: +420 773 111 269

Infolinka: +420 777 864 634

E-mail: obchod@dokose.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Objednání zboží:

Kupující si objednává zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího www.rta-stojanynavino.cz

V objednávkovém formuláři je nutné správně vyplnit všechny údaje. Neúplně vyplněný objednávkový formulář není možné považovat za řádnou objednávku. Není-li možno objednávku přijmout (kupříkladu vzhledem k nesprávně nebo neúplně vyplněnému objednávkovému formuláři), bude prodávající neprodleně telefonicky kontaktovat spotřebitele a pokusí se o co nejrychlejší odstranění překážek.
Pomocí objednávkového formuláře může kupující objednat zboží i na jiné místo dodání, než je registrováno jako jeho bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu dodání zboží. Na této adrese bude adresát také vyzván k uhrazení částky za objednané zboží.

Dodání ( doručování ) zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.


Zboží je dodáváno těmito způsoby:

 • A) Zboží zasílané ČESKOU POŠTOU - balík do ruky (dodání zpravidla do 48-72 hodin). Při objednávce nad 1499,- Kč vč. DPH, je poštovné ZDARMAV ostatních případech, tzn. bude-li celková cena objednaného zboží nižší než 1499,- Kč vč. DPH, hradí kupující poplatek 119 Kč včetně DPH.

NEVZTAHUJE SE NA NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY. (Zákazník je dodatečně upozorněn před odesláním zásilky).

 • B) Zboží zasílané přepravní službou PPL (dodání zpravidla do 48 hodin) Pro úspěšné doručení je nutné uvést mobilní telefon, na kterém Vás bude dopravce před doručením kontaktovat a domluví si s Vámi přesný čas a místo převzetí zboží. Zboží je oprávněn převzít pouze adresát (nicméně po dohodě s řidičem může zásilku převzít např. soused, kolega v práci). Při objednávce nad 2.499,- Kč vč. DPH, je poštovné ZDARMA. V ostatních případech, tzn. bude-li celková cena objednaného zboží nižší než 2.499,- Kč vč. DPH, hradí kupující poplatek 109 Kč včetně DPH.

NEVZTAHUJE SE NA NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY. Zákazník je dodatečně upozorněn před odesláním zásilky.
 • C) Zboží zasílané přepravní službou PPL na Slovensko (dodání zpravidla do 72 pracovních hodin). Pro úspěšné doručení je nutné uvést mobilní telefon, na kterém Vás bude dopravce před doručením kontaktovat a domluví si s Vámi přesný čas a místo převzetí zboží. Při objednávce nad 5.000,- Kč vč. DPH, je poštovné ZDARMA. V ostatních případech, tzn. bude-li celková cena objednaného zboží nižší než 5.000,- Kč vč. DPH, hradí kupující poplatek ve výši 179,- Kč.
   

 • D) Zboží zasílané přes službu Zásilkovna (dodání zpravidla do 48-72 hodin). Pro úspěšné doručení je nutné uvést mobilní telefon a vybrat příslušnou pobočku dle vašeho výběru, na kterou Vám bude zboží zasláno. Služba Vás bude informovat, kdy bude   objednávka připravena k vyzvednutí. Lhůta pro vyzvednutí je 14 pracovních dní (může být telefonicky prodloužena). Pří použití služby Zásilkovna, a objednávce nad 999,- Kč vč.DPH je poštovné ZDARMA. V ostatních případech, tzn. bude-li celková cena objednaného zboží nižší než 999,- Kč vč. DPH, hradí kupující poplatek ve výši 69,- Kč. 
   

 • E) Zboží zasílané přepravní službou TOPTRANS (dodání zpravidla do 24-48 pracovních hodin). Pro úspěšné doručení je nutné uvést mobilní telefon, na kterém Vás bude dopravce před doručením kontaktovat a domluví si s Vámi přesný čas a místo převzetí zboží. Při objednávce nad 9.990,- Kč vč. DPH, je poštovné ZDARMA. V ostatních případech, tzn. bude-li celková cena objednaného zboží nižší než 9.990,- Kč vč. DPH, hradí kupující poplatek ve výši 250,- Kč.

Reklamace poškozené zásilky:

Objednané zboží je před expedicí z našeho skladu řádně kontrolováno a dle pokynů dopravce řádně zabaleno. Za poškození zboží dopravou tedy nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající. Pokud zásilka po převzetí od dopravce nenese známky poškození (potrhaný obal, zdeformovaná krabice apod), doporučujeme dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce.

Pokud je zboží po rozbalení mechanicky poškozeno, nebo jinak znehodnoceno je nutné s PPL IHNED sepsat “PROTOKOL O POŠKOZENÍ ZÁSILKY a vrátit ji ZPĚT PŘEPRAVCI PPL!

OBCHODNÍ BALÍK doručený Českou Poštou je nutné NEJPOZDĚJI DO 24 HODIN OD PŘEVZETÍ předat včetně obalového materiálu zpět na Českou Poštu.

Na pobočce České Pošty jsou POVINNI převzít zásilku zpět a sepsat IHNED FORMULÁŘ - POSTOUPENÍ REKLAMACE DODAVATELI , ODESÍLATELI. (V případě neochoty pracovníků pošty nás ihned kontaktujte na 777 864 634 popř. 773 111 269).
Tímto postupem se vyhnete vyplňování formlářů, čekání na vyrozumění od pošty, popř.zamítnutí reklamace. Zboží nemusíte balit ani posílat na Vaše náklady. Reklamaci si již od (“ Postoupení reklamce odesilateli”) s ČP i PPL řešíme sami.

V poslední řadě informujte nás, jako odesílatele o podání reklamace přepravy (poškození zásilky).
Informujte nás emailem (připojte kopii protokolu) nebo na telefonicky na 777 864 634.
Neprodleně po obdržení formuláře Vám zašleme nové zboží.
V případě nedodržení tohoto postupu, nemůžeme garantovat úspěšné a rychlé vyřízení reklamace.

 

Opakované zaslání zásilky

Za opakované zaslání zásilky z důvodů nevyzvednutí, účtujeme po předchozí dohodě se zákazníkem ( dále jen kupujícím) částečnou spoluúčast na dalších přepravních nákladech ve výši 99,-Kč

 

Objednávka obsahující více balíků

Pokud povaha zboží v jedné objednávce neumožňuje zaslání v jednom balíku, může být za každý další balík účtována částečná spoluúčast na přepravních nákladech ve výši 99,- Kč. Tento doplatek s Vám budeme předem telefonicky konzultovat. Zboží bude odesláno po vzájemném odsouhlasení.

 

Opakované nevyzvednutí zásilky

Vaše objednávka je závazná.

Pokud nebude ani po upozornění ze strany dodavatele nebo při opakovaném zaslání zásilka převzata a neprokážete závažné důvody jejího nepřevzetí je prodávající oprávněn účtovat náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši, maximálně však 150,- Kč. K tomuto kroku přistupujeme pouze ve vyjimečných případech. V případě nevyzvednutí objednávky, kde je vybrán osobní odběr na prodejně, žádné sankce neuplatňujeme.

Zboží je dodáváno v obalech od výrobce, důkladně zabalené do nárazuvzdorného kartonu, bublinkové folie a další pevné fólie zabraňující poškození.

Díky důkladnému balení dosahujeme pouze 0,2% poškozených zásilek Českou poštou. Spolu s objednaným zbožím bude vždy dodán návod k obsluze a potvrzený záruční list (vyjímaje takové výrobky nebo příslušenství, u nichž nejsou tyto doklady dodávány, jako jsou např. úložné boxy, košíčky aj.) a předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná přebírající osoba, která je k tomu kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na kopii faktury, případně jiný dokument od PPL nebo České pošty potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady. Předáním objednaného zboží kupujícímu (resp. k tomu zmocněné osobě) a převzetím tohoto zboží kupujícím (resp. k tomu zmocněnou osobou) dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji spotřebitelem objednaného zboží za kupní cenu, která je uvedena v předané faktuře.

Platební podmínky:

Za objednané zboží dodané prodávajícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, platném ke dni objednání kupujícím.
Kupující zaplatí kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:

 • A) Platba V HOTOVOSTI při dodání zboží: kupující obdrží fakturu a objednané zboží bude předáno kupujícímu oproti její úplnému zaplacení.

 • B) Platba DOBÍRKOU při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku: zákazník uhradí zásilku přímo přepravci ( PPL -Česká pošta ) při převzetí zboží.

 • C) Platba PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM (PayU- online kartou) na účet prodávajícího před dodáním zboží: kupující uhradí na účet prodávajícímu před dodáním cenu objednaného zboží nebo její část.

Zboží je zákazníkovi odesláno ihned po připsání částky na účet dodavatele. Zákazník je informován o odeslání objednávky emailem.

Vlastnické právo k objednanému zboží, dodanému spotřebiteli přechází na kupujícího úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Jestliže však celá kupní cena byla zaplacena předem, přechází toto vlastnické právo na kupujícího až předáním a převzetím dodaného zboží.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

§ 2165 obč, Zákoník č. 89/2012 Sb.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (do 31.12.2013 tzv. záruční doba), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Reklamaci můžete uplatnit na adrese: RTA-STOJANYNAVINO.CZ, Nikaro s.r.o., Veselka 48, 259 01 Olbramovice.

V případě podání reklamace formou e-mailu obchod@elletipi.cz  prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE.

a) Popis reklamace obsahuje zejména:

     - označení reklamovaného zboží
     - přesný popis závady,vady jak se projevuje - jak k ní došlo
     - datum nákupu zboží, číslo faktury (dokladu o zaplacení), kopii faktury
     - Vaši přesnou adresu a telefonické spojení a způsob vyřízení reklamace

b) Právo vznikající z vadného plnění ( do 31.12.2013 Záruka) se nevztahuje na zboží, které:

     - je mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
     - je poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj)
     - má prošlou záruční dobu v den předložení zboží k reklamaci
     - bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
     - bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Odpovědnost za vady, záruka:

Kupující by měl ve vlastním zájmu při přebírání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů. Záruční list u drobného zboží plně nahrazuje daňový doklad. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží je upravena také v příslušném záručním listu. Informace o záručních servisech jsou k dispozici pod odkazem Servisní síť a jsou součástí menu internetového obchodu.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající Michal Roškot, provozovatel internetového obchodu www.rta-stojanynavino.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

2. Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), datum narození či rodné číslo, podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

3. K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

4. Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.elletipi.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na obchod@elletipi.cz 

 

Ostatní ujednání:

Výše uvedené prodejní podmínky neplatí pro prodej zboží podnikatelům pro podnikatelské účely.

Jakoukoli odchylku od těchto prodejních podmínek musí prodávající a spotřebitel dohodnout písemnou formou, a to ještě před zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu.

Tyto prodejní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, což kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Od 1. 2. 2016 je možné k řešení sporů využít také mimosoudní cestu. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://adr.coi.cz/cs.

Můžete se rovněž obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.  Nebo prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020