Reklamace

Reklamace - jak na to?

Dbáme na vysokou kvalitu našeho zboží. Pro anglického výrobce RTA GLOBAL je kvalita a spokojenost zákazníka na prvním místě. Všechny své procesy má nastaveny tak, aby vývoj i následná výroba probíhala za přísních podmínek, podmiňující vysokou kvalitu výrobků i služeb. Při eventuální reklamaci nabízíme okamžitou výměnu za nový kus ( pokud je skladem ), nebo maximální usílí, aby oprava či výměna, za nový kus trvala co nejkratší dobu.

V případě, že se u zakoupeného zboží objeví závada, postupujte prosím podle následujícího reklamačního řádu:

Při zjištění nedostatku u zboží neodkládejte uplatnění jeho reklamace. Čím dříve nás s problémem seznámíte, tím dříve svou chybu napravíme. Ze zákona tato doba činí 24 měsíců od převzetí zásilky.

Pozor, záruka se nevztahuje na zboží:

 • mechanicky poškozené neodbornou montáží
 • poškozené použitím v rozporu s dodaným návodem k použití či běžnými zásadami používání daného zboží
 • poškozené přírodními vlivy
 • poškozené neodborným servisem
 • s prošlou záruční lhůtou v den jeho předložení k reklamaci

Popis závady, požadavek způsobu jejího napravení a své kontaktní údaje nám odešlete poštovní či elektronickou formou nebo zboží reklamujte přímo na prodejně. Dále je nutné prokázat, že zboží bylo nakoupeno v našem e-shopu, nejlépe dokladem o koupi.

Přehled požadavků Žádosti o reklamaci:

 • označení reklamovaného zboží
 • přesný popis závady, jejích projevů, případně příčiny jejího vzniku
 • požadavek způsobu vyřízení reklamace
 • datum nákupu zboží, číslo faktury (dokladu o zaplacení), kopie faktury
 • vaše adresa a telefon

Kontakty pro uplatnění reklamace:

 • kamenná prodejna:
  Pro rychlé vyřízení nás můžete po předchozí tel. dohodě navštívit přímo našem centrálním skladu: Průhonická 127, 251 01 ČESTLICE - Praha východ. Tel. 773 111 269
 • poštovní adresa:
  Balíček s reklamovaným zbožím a potřebnými údaji zašlete na adresu: NIKARO s.r.o., rtaglobal.cz, Průhonická 127, 251 01 ČESTLICE - Praha východ.
 • e-mail:
  Vyřiďte vše z pohodlí domova přes e-mail: obchod@dokose.cz. Do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání závadného zboží nám či na místo určené k jeho opravě. Reklamované zboží nemusí být v původním obalu a jako ze škatulky, dbejte však na jeho dostatečné ochranné zabalení, čistotu a kompletnost. Reklamované zboží zákazník zasílá na své vlastní náklady.

O reklamaci jsme povinni rozhodnout do 3 pracovních dnů, případně v této lhůtě nařídit nutnost dalšího odborného posouzení. Reklamaci, odstranění vady a vaši spokojenost obstaráme nejpozději do 30 dnů od data jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na potřebě delší lhůty. Dojde-li k překročení této doby, máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost bude prodloužena o dobu do konečného vyřízení reklamace nebo do doby, kdy je kupující povinen si své opravené zboží vyzvednout.

Od 1. 2. 2016 je možné k řešení sporů využít také mimosoudní cestu. Více v Obchodních podmínkách

O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem nebo SMS dle vašeho přání.

Váš tým www.rtaglobal.cz